Madde 1- Taraflar
 
1.1. Satıcı
ADI: EuroTürkassist

DTAC.e.V

Spichernerstr.6

41449 Dortmund
Telefon: +49 (0) 231 130 79 9 34

E-posta :info@ euroturkassist.com
Web sitesi: www.euroturkassist.com www.dtac.eu  
 
1.2. Alıcı
Satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)
Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.euroturkassist.com www.dtac.eu internet sitesinden
elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU  ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 
www.euroturkassist.com / www.dtac.eu
sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün / Ödeme Bilgileri 
Elektronik ortamda alınan ürün / ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, satış bedeli, ödeme şekli www.euroturkassist.com / www.dtac.eu  sitesinde yer aldığı şekildedir. Fatura bilgileri, faturayı teslim alacak kişi, fatura teslimat adresi ALICI’nın www.euroturkassist.com / www.dtac.eu  sitesinde doldurduğu formda belirttiği gibidir. Bu bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.  SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. 
Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. 
Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün sonraki tarihtir. Sözleşme tarihinde mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri – Mesafeli Satış Sözleşmesi 
5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişilerwww.euroturkassist.com / www.dtac.eu ’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. 
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından  www.euroturkassist.com / www.dtac.eu sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden,  dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 
5.3. www.euroturkassist.com / www.dtac.eu‘dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmez. 
5.4. Bu hizmet, ticari kullanım hariç, yalnızca hususi kullanımda olan binek & hafif ticari otomobiller için geçerlidir. 
Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri – Mesafeli Satış Sözleşmesi  
6.             1.Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 
6.2.         Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder. 
6.3.         Alıcı, www.euroturkassist.com / www.dtac.eu internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kapsamındaki hizmetlerin kullanım talimatlarının ve teminatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ilk 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’yı bilgilendirmek durumundadır. ALICI, ürün içeriğindeki hizmetlerden herhangi birinden faydalanmamış olmak koşuluyla satışın yapıldığı tarihten itibaren sonra 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının  satıcıya ait faturayı satıcıya göndermek suretiyle iade etmesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi satış tarihinden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin fatura geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır. 14 günden sonra alıcının ürünü iade hakkı bulunmamaktadır. Ürün araca tahsis edilmekte olup aracın el değiştirmesi, alınıp satılması durumunda bu hak, sözleşme süresi bitimine kadar yeni araç sahibine geçmektedir. Satıcı/Sağlayıcı işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini dilediği üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kısmen veya tamamen devredebilir. 
Madde 7- Sipariş / Ödeme Prosedürü
Sipariş: Mesafeli Satış Sözleşmesi 
Ürünlerin KDV dahil EURO / TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. 
Ödeme:  
ALICI, kredi kartı ile ödeme yaparken ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Madde 8- Sevkiyat / Teslimat Prosedürü  Sevkiyat: Mesafeli Satış Sözleşmesi www.euroturkassist.com / www.dtac.eu sitesinde satın alınan ürüne ait fatura, sözleşme tarihinden 1 (bir) hafta sonra satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir. 
 
Teslimat:Mesafeli Satış Sözleşmesi 
Fatura iki nüsha olarak satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Fatura teslimat süresi, sözleşmenin kurulmasından itibaren maksimum 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. 
Fatura, kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. 
Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Faturanın teslim edileceği kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde fatura müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@dtac.eu e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.  Fatura Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Gönderi kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.  


Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü Ürün İade: Mesafeli Satış Sözleşmesi
Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda, aldığı ürünün sunduğu hiçbir hizmetten yararlanmamış olması şartıyla, ilk 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya haber vermek suretiyle ürünü iade hakkına sahiptir. Alıcının ürünün sunduğu hizmetlerden faydalanmış olması durumunda, ürünün iadesi mümkün değildir. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda, aldığı ürünün sunduğu hiçbir hizmetten yararlanmamış olması şartıyla, satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart olmaksızın, ceza ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının  satıcıya ait faturayı satıcıya göndermek suretiyle iade etmesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi satış tarihinden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin fatura geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır. 14 günden sonra alıcının ürünü iade hakkı bulunmamaktadır. Ürün araca tahsis edilmekte olup aracın el değiştirmesi, alınıp satılması durumunda bu hak, sözleşme süresi bitimine kadar yeni araç sahibine geçmektedir. Satıcı/Sağlayıcı işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini dilediği üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kısmen veya tamamen devredebilir.
 
Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir. 
Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir. 
Ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya ürünün değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün faturasının iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün faturası, alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan faturanın geri ödemesi alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Fatura iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış  iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.  Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. 
Müşteri Eurotürkassist’in sunmuş oluğu hizmetlerden sadece SılaYolu Güzergahında (Belçika, Hollanda,Almanya,Avusturya + Slovenya + Hırvatistan + Macaristan + Sırbistan + Bulgaristan  + Makedonya +Yunanistan) Ve Türkiye’nin 81 Ilinde EuroTürk Assist Pratik yol yardım hizmetlerinden faydalanabilir.


Madde 10-Garanti-Mesafeli Satış Sözleşmesi 
Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.


Madde 11- Gizlilik-Mesafeli Satış Sözleşmesi 
Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederekwww.euroturkassist.com / www.dtac.eu sitesinde bulunan gizlilik sözleşmesini de kabul etmiş sayılmaktadır.
 
Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

Tarih: 12.04.2019